La importància de la formació

No descobrim res nou si deim, com hem dit sempre, que la formació és la millor garantia per al futur d’un ofici qualsevol, i la pastisseria no és cap excepció, sinó més aviat un bon exemple. El pastisser d’avui, i encara més el de demà, ha de ser un expert en l’elaboració de la millor pastisseria artesana, però alhora ha d’atresorar amplis coneixements sobre la composició d’allò que fa, ha de dominar els processos de fabricació, ha de conèixer a fons la naturalesa dels ingredients i fins i tot ha de ser entès en qüestions nutricionals i dietètiques. Tot això són les úniques armes, juntament amb el talent i la creativitat, de què disposa avui el pastisser artesà davant la implacable expansió de la totpoderosa indústria alimentària a gran escala.

Això ho va tenir ben clar el nostre mestre pastisser, en Francesc Pomar, que fa ja molts d’anys va posar en marxa la primera escola de formació de pastisseria de Mallorca, la qual va ser el bres de molts dels pastisseres que, des d’aleshores, ens endolceixen la vida dia rere dia.

No serveix de res guardar per a un mateix els coneixements, s’han de compartir! Amb aquesta màxima es va iniciar l’escola, i d’aquest coneixement compartit entre alumnes i professors en varen sorgir productes i tècniques noves, tota una revolució en aquells temps!

Això és el nostre secret, un bon producte, innovació, coneixement i tradició, una recepta màgica que vos asseguram que funciona!

Veniu a les nostres pastisseries de Campos o de Palma i comprovau-ho!