Coneixeu un poquet més el pa

Els cereals són un aliment bàsic per als éssers humans. Això no obstant, si no es tracten, s’esclafen i es mesclen amb altres ingredients poden ser un poc indigests. 

Per això, al llarg de la història, les diferents cultures han fet tractaments diversos als cereals fins a aconseguir el pa que avui coneixem i ens menjam.

Des de l’antigor s’ha elaborat pa. Es creu que les primeres cultures esclafaven els grans de blat i probablement els banyaven amb aigua per facilitar-ne la digestió. El consum d’aquest producte des de la Prehistòria s’explica pel seu fàcil emmagatzematge i conservació.

Els egipcis elaboraven la pasta amb farina i aigua, i varen desenvolupar els forns per coure’l. A més, aquesta cultura va ser la que accidentalment va descobrir que si es fermentava aquesta pasta, tovava i guanyava gust. Així que igualment varen afegir diferents aromes per donar diferents gusts al pa. Aquest aliment va esdevenir així essencial per a la societat.

Així doncs, podem pensar que els egipcis varen ser, encara que per accident, els primers forners de la història. Gràcies a ells podem gaudir d’un producte tan essencial per tothom.

I bé, nosaltres no som egipcis, però a les nostres pastisseries de Palma o de Campos hi podreu trobar les varietats més tradicionals de pa: panet d’oli, llonguets, pa moreno, pa blanc, pa de xeixa... quin vos estimau més?