Aquests mesos d’estiu, si la situació ho permet, s’ompliran d’esdeveniments de tota casta, noces, bateigs, comunions, celebracions, etc. I a tots hi ha un factor comú, el pastís, el disseny dels quals es basarà en les preferències dels organitzadors.
Llegir més